Dump of MENU #102

MENU #102
Compare with English (United States) >>
0 "&Datoteka"
101 "&Odpri\tEnter"
106 "Pre&makni ...\tF7"
107 "&Kopiraj ...\tF8"
108 "&Izbriši\tDel"
109 "Preime&nuj ..."
57656 "&Lastnosti\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
105 "&Zaženi ..."
0 SEPARATOR
111 "Ustvari &mapo ..."
0 SEPARATOR
115 "&Končaj"
0 "&Disk"
252 "Poveži se z &omrežnim pogonom ..."
253 "O&dklopi omrežni pogon"
0 "&Pogled"
414 "Raz&deli"
0 SEPARATOR
401 "&Ime"
402 "Vse &podrobnosti datoteke"
0 SEPARATOR
404 "Razvrsti po &imenu"
405 "Razvrsti po &vrsti"
406 "Razvrsti po ve&likosti"
407 "Razvrsti po &datumu"
0 SEPARATOR
409 "Filtriraj &po ..."
0 "M&ožnosti"
510 "&Pisava ..."
0 SEPARATOR
508 "Orodna vrs&tica"
507 "Vrstica po&gonov"
503 "Vrstica &stanja"
32772 "&Celozaslonski način\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR
511 "&Shrani nastavitve ob končanju"
0 "&Okno"
57648 "Novo &okno"
57650 "V kaskado\tCtrl+F5"
57651 "Razpostavi &vodoravno"
57652 "Razpostavi &navpično\tCtrl+F4"
57649 "Razporedi &ikone"
1704 "&Osveži\tF5"
0 "Pomo&č"
57670 "&Vsebina\tF1"
1803 "&O upravljalniku datotek Wine"