Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 "Upravljalnik programov"
3 "NAPAKA"
4 "OPOZORILO"
5 "Informacija"
6 "Izbriši"
7 "Ali želite izbrisati skupino `%s'?"
8 "Ali želite izbrisati program `%s'?"
9 "Ni podprto"
10 "Napaka med branjem `%s'."
11 "Napaka med pisanjem v `%s'."
12 "Datoteke skupine `%s' ni mogoče odpreti.\n
Ali želite poskusiti tudi v prihodnje?"
13 "Zmanjkalo je pomnilnika."
14 "Pomoč ni na voljo."
15 "Neznana zmožnost v %s"