Dump of MENU #265

MENU #265
Compare with English (United States) >>
0 "&Datoteka"
256 "&Nova ..."
257 "&Odpri\tEnter"
258 "Pre&makni ...\tF7"
259 "&Kopiraj ...\tF8"
260 "&Izbriši\tDel"
261 "&Lastnosti\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
263 "Izv&edi ..."
0 SEPARATOR
264 "K&ončaj Windows"
0 "M&ožnosti"
272 "&Samodejno razporedi"
273 "&Skrči ob zagonu"
275 "&Shrani nastavitve ob končanju"
0 "&Okna"
288 "&Prekrivajoče\tShift+F5"
289 "&Stran ob strani\tShift+F4"
290 "Razporedi &ikone"
0 "Pomo&č"
305 "&Vsebina\tF1"
322 "&O upravljalniku programov"