Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
Compare with English (United States) >>
48 "Neprimerna overitev"
49 "Neveljavna poverila"
50 "Nezadostne pravice"
51 "Zaposleno"
52 "Ni na voljo"
53 "Ni pripravljen izvesti"
54 "Zaznana je bila zanka"
55 empty
56 empty
57 empty
58 empty
59 empty
60 "Nadzor razvrščanja manjka"
61 "Napaka obsega kazala"
62 empty
63 empty