Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
64 "Glava MIDI ni bila pripravljena. Pripravite glavo tako, da uporabite zmožnost Pripravi, in poskusite znova." "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
65 "Predvajanje še poteka. Ponastavite napravo ali pa počakajte do konca predvajanja." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
66 "Preslikave MIDI ni mogoče najti. To je lahko posledica težav z gonilnikom ali manjkajoče oziroma poškodovane datoteke MIDIMAP.CFG." "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
67 "Prek vrat trenutno poteka prenos podatkov na napravo. Počakajte na konec prenosa in poskusite znova." "The port is transmitting data to the device. Wait until the data has been transmitted, and then try again."
68 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
69 "Trenutna nastavitev MIDI je poškodovana. Namestite izvirno datoteko MIDIMAP.CFG v sistemsko mapo Windows in poskusite znova." "The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the Windows SYSTEM directory, and then try again."
70 empty empty
71 empty empty
72 empty empty
73 empty empty
74 empty empty
75 empty empty
76 empty empty
77 empty empty
78 empty empty
79 empty empty