Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
336 "Sočasna uporaba oblik zapisa časa "song-pointer" in SMPTE ni mogoča." "The time formats of the "song pointer" and SMPTE are mutually exclusive. You can't use them together."
337 "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again." "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again."
338 "Navedena naprava MIDI ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik, uporabite možnost Gonilniki na Nadzorni plošči." "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI device."
339 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
340 "Na navedenih vratih je prišlo do napake." "An error occurred with the specified port."
341 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again." "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again."
342 "Sistem nima navedenih trenutnih vrat MIDI." "The system doesn't have a current MIDI port specified."
343 "Nameščena ni nobena naprava MIDI. Za namestitev gonilnika MIDI uporabite možnost Gonilniki na Nadzorni plošči." "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI driver."
344 empty empty
345 empty empty
346 "Ni okna za prikaz." "There is no display window."
347 "Okna ni bilo mogoče ustvariti ali uporabiti." "Could not create or use window."
348 "Iz navedene datoteke ni mogoče brati. Preverite, ali datoteka še vedno obstaja ter preverite svoj disk in omrežno povezavo." "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or check your disk or network connection."
349 "V navedeno datoteko ni mogoče pisati. Preverite, ali je na disku še dovolj prostora in ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem." "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
350 empty empty
351 empty empty