Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 empty
257 "Neveljaven ID naprave MCI. Uporabite ID, ki je vrnjen ob odpiranju naprave MCI."
258 empty
259 "Gonilnik ne more prepoznati določenega parametra ukaza."
260 empty
261 "Gonilnik ne more prepoznati določenega ukaza."
262 "Z vašo predstavno napravo so težave. Preverite, ali naprava deluje pravilno ali pa se posvetujte z izdelovalcem."
263 "Navedena naprava ni odprta ali ni poznana naprava MCI."
264 "Za opravilo ni na voljo dovolj pomnilnika. Zaprite enega ali več programov in poskusite znova."
265 "Ta program ime naprave že uporablja kot vzdevek. Uporabite edinstven vzdevek."
266 "Med nalaganju določenega gonilnika naprave je prišlo do napake, ki je ni mogoče zaznati."
267 "Ukaz ni bil naveden."
268 "Izhodni niz je bil prevelik, da bi ga bilo mogoče shraniti v povratni medpomnilnik. Povečajte ga."
269 "Navedeni ukaz zahteva parameter (niz znakov). Vnesite ga."
270 "Vneseno celo število za ta ukaz je neveljavno."
271 "Gonilnik naprave je vrnil neveljavno vrsto vrednosti. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti nov gonilnik."