Dump of DIALOG #920

DIALOG #920
Compare with English (United States) >>
DIALOG 3, 24, 250, 86
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Varnostno opozorilo"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Prišlo je do težave s potrdilom za to spletišče.", 65535, 130, 0x50020000, 40, 6, 200, 20, 0x0
    CONTROL "", 1031, 130, 0x50020000, 40, 26, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Ali vseeno želite nadaljevati?", 65535, 130, 0x50020000, 40, 46, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Da", 1, 128, 0x50030001, 40, 66, 56, 14, 0x0
    CONTROL "Ne", 2, 128, 0x50030000, 100, 66, 56, 14, 0x0