Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Vstavi nov predmet %s v vaš dokument"
102 "Vstavi vsebino datoteke kot predmet v vaš dokument, tako da lahko z njim upravljate z ustreznim programom."
103 "Brskaj"
104 "Datoteka ni veljaven modul OLE. Nadzornika OLE ni mogoče vpisati."
105 "Dodaj nadzornik"
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty