Dump of STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)

STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)
Compare with English (United States) >>
1696 empty
1697 empty
1698 empty
1699 empty
1700 "Belge"
1701 "Değişiklikler '%s' dosyasına kaydedilsin mi?"
1702 "Belgeyi arama tamamlandı."
1703 "RichEdit kitaplığı yüklenemedi."
1704 "Sade metin biçiminde kaydetmeyi seçtiniz, bu durumda tüm biçimlendirme kaybolacak. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
1705 "Geçersiz sayı biçimi."
1706 "OLE kayıt belgeleri desteklenmiyor."
1707 "Dosya kaydedilemedi."
1708 "Dosyayı kaydetme erişiminiz yok."
1709 "Dosya açılamadı."
1710 "Dosyayı açma erişiminiz yok."
1711 "Yazdırma eklenmedi."