Dump of MENU #2200

MENU #2200
Compare with English (United States) >>
0 "&Dosya"
1003 "&Yeni...\tCtrl+N"
1001 "&Aç...\tCtrl+O"
1002 "&Kaydet\tCtrl+S"
1004 "&Farklı Kaydet..."
0 SEPARATOR
1010 "&Yazdır...\tCtrl+P"
1011 "Y&azdırma önizleme"
1012 "Sa&yfa Ayarı..."
0 SEPARATOR
1000 "&Çıkış"
0 "&Düzen"
1307 "&Geri Al\tCtrl+Z"
1308 "&Yinele\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR
1311 "&Kes\tCtrl+X"
1310 "&Kopyala\tCtrl+C"
1312 "Ya&pıştır\tCtrl+V"
1313 "&Sil\tDel"
1300 "&Tümünü seç\tCtrl+A"
0 SEPARATOR
1014 "&Bul...\tCtrl+F"
1015 "Sonrakini &bul\tF3"
1016 "&Değiştir...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR
1302 "Salt-&okunur"
1303 "&Değişmiş"
0 SEPARATOR
0 "D&iğerleri"
1301 "Seçim &bilgisi"
1304 "Karakter bi&çimi"
1306 "&Öntanımlı kar. biçimi"
1305 "Paragra&f biçimi"
1309 "&Metni al"
0 "&Görünüm"
1500 "&Araç Çubuğu"
1501 "&Biçim Kutusu"
1503 "&Cetvel"
1502 "&Durum Çubuğu"
0 SEPARATOR
1604 "&Seçenekler..."
0 "&Ekle"
1600 "&Tarih ve saat..."
0 "&Biçim"
1330 "&Yazıtipi..."
1325 "&Listeler"
1315 "&Numaralandırma noktaları"
1316 "Numaralar"
1317 "Küçük harfler"
1318 "Büyük harfler"
1319 "Küçük harfli Romen rakamları"
1320 "Büyük harfli Romen rakamları"
1601 "&Paragraf..."
1602 "&Sekmeler..."
0 "&Arkaplan"
1200 "S&istem\tCtrl+1"
1201 "&Soluk sarı\tCtrl+2"
0 "&Yardım"
1603 "&Wine Wordpad Hakkında"