Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Wine Dosya Yöneticisi"
1201 "Hata"
1202 "kök ds"
1203 empty
1204 "Masaüstü"
1205 "Kabuk"
1206 empty
1207 "Henüz eklenmedi/tamamlanmadı"
1208 empty
1209 empty
1210 "Ad"
1211 "Boyut"
1212 "Oluşturma tarihi"
1213 "Erişim tarihi"
1214 "Düzenlenme tarihi"
1215 "Dizin/Düğüm"