Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
Compare with English (United States) >>
1232 "Anahtar: [1], Ad: [2]"
1233 "Kısayol: [1]"
1234 "Dosya: [1], Klasör: [2]"
1235 "Dosya: [1], Klasör: [2]"
1236 "Hizmet: [1]"
1237 "Hizmet: [1]"
1238 "Bileşen Kimliği: [1], Yayıncı: [2]"
1239 "Özellik: [1]"
1240 "Sınıf Kimliği: [1]"
1241 "Uygulama Kimliği: [1]{{, Uygulama Türü: [2]}}"
1242 "Eklenti: [1]"
1243 "Yazı Tipi: [1]"
1244 "MIME İçerik Türü: [1], Eklenti: [2]"
1245 "Uygulama Kimliği: [1]"
1246 "Kitaplık Kimliği: [1]"
1247 "Ad: [1], Değer: [2], Eylem: [3]"