Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
Compare with English (United States) >>
1152 "Uygun Bileşenler Yayından Kaldırılıyor"
1153 "Ürün Özellikleri Yayından Kaldırılıyor"
1154 "Ürün bilgisi yayından kaldırılıyor"
1155 "Sınıf sunucuları kaldırılıyor"
1156 "COM+ Uygulamaları ve Bileşenleri Kayıttan Kaldırılıyor"
1157 "Eklenti sunucuları kayıttan kaldırılıyor"
1158 "Yazı tipleri kayıttan kaldırılıyor"
1159 "MIME bilgisi kayıttan kaldırılıyor"
1160 "Uygulama tanımlayıcıları kayıttan kaldırılıyor"
1161 "Tür kitaplıkları kayıttan kaldırılıyor"
1162 "Çevresel değişkenler güncelleniyor"
1163 "INI dosya değerleri yazılıyor"
1164 "Kayıt defter değerleri yazılıyor"
1165 empty
1166 empty
1167 empty