Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1072 "Alınamadı." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Tüm>" "<All>"
1075 "<Gelişmiş Amaçlar>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Verilen" "Issued To"
1077 "Veren" "Issued By"
1078 "Son Kullanma Tarihi" "Expiration Date"
1079 "Kolay Hatırlanabilir İsim" "Friendly Name"
1080 "<Tüm>" "<All>"
1081 "<Hiçbiri>" "<None>"
1082 "Artık bu sertifika ile iletileri çözemeyecek veya iletileri imzalayamayacaksınız.\n
Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "Artık bu sertifikalar ile iletileri çözemeyecek veya iletileri imzalayamayacaksınız.\n
Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "Bu sertifikayı kullanarak iletileri şifrelemeyecek ve imzalanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\n
Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "Artık bu sertifikalar ile iletileri şifreleyemeyecek veya imzalanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\n
Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Bu sertifika yetkilisi tarafından sağlanmış sertifikalara artık güvenilmeyecek.\n
Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Bu sertifika yetkilileri tarafından sağlanmış sertifikalara artık güvenilmeyecek.\n
Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"