Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sertifika Alma Sihirbazı"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine otomatik olarak bir sertifika deposu seçebilir veya sertifikalar için siz de bir konum belirleyebilirsiniz.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "Sertifik&a deposunu otomatik seç", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Tüm sertifikaları aşağıdaki depoya yerleştir:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "&Gözat...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0