Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Amaç Ekle"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Eklemek istediğiniz sertifika amacı için nesne kimliği (OID) ekleyin:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "Tamam", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "İptal", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0