Dump of DIALOG #104

DIALOG #104
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 255, 236
STYLE 0x10c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Genel"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "&Kolayca hatırlanabilir isim:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 14, 60, 14, 0x0
    CONTROL "", 2400, 129, 0x50810080, 70, 12, 181, 14, 0x0
    CONTROL "&Açıklama:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 32, 60, 14, 0x0
    CONTROL "", 2401, 129, 0x50a10044, 70, 30, 181, 14, 0x0
    CONTROL "Sertifika amaçları", 65535, 128, 0x50000007, 6, 48, 245, 185, 0x0
    CONTROL "Bu s&ertifika için tüm amaçları etkinleştir", 2402, 128, 0x50010009, 12, 58, 230, 14, 0x0
    CONTROL "Bu s&ertifika için tüm amaçları devre dışı bırak", 2403, 128, 0x50010009, 12, 70, 230, 14, 0x0
    CONTROL "Bu sertifika i&çin sadece aşağıdaki amaçları etkinleştir:", 2404, 128, 0x50010009, 12, 82, 230, 14, 0x0
    CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 24, 100, 220, 106, 0x0
    CONTROL "&Amaç Ekle...", 2406, 128, 0x50010000, 168, 212, 76, 14, 0x0