Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "Tüm uygulama ilkeleri"
1137 "Dizin Hizmeti E-posta Çoğaltması"
1138 "Sertifika Talebi Yardımcısı"
1139 "Sonsuz İmzalama"
1140 "Tüm yayın ilkeleri"
1141 "Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri"
1142 "Kişisel"
1143 "Ara Sertifika Yetkilileri"
1144 "Diğer Kişiler"
1145 "Güvenilir Dağıtıcılar"
1146 "Güvenilmeyen Sertifikalar"
1147 empty
1148 empty
1149 empty
1150 empty
1151 empty