Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "Konu Anahtar Kimliği"
1009 "CRL Neden Kodu"
1010 "CRL Dağıtım Noktaları"
1011 "İyileştirilmiş Anahtar Kullanımı"
1012 "Yetki Bilgisi Erişimi"
1013 "Sertifika Uzantıları"
1014 "Sonraki Güncelleme Konumu"
1015 "Güven veya Güvenme"
1016 "E-posta Adresi"
1017 "Yapısız İsim"
1018 "İçerik Türü"
1019 "Mesaj Özeti"
1020 "İmza Tarihi"
1021 "Sayaç İşareti"
1022 "Şifre Sor"
1023 "Yapısız Adres"