Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "MIDI-huvudet var inte förberett. Använd funktionen Prepare för att förbereda huvudet och försök sedan igen."
65 "Kan inte utföra denna operation medan mediadata fortfarande spelas. Starta om enheten eller vänta tills data spelats klart."
66 "Ingen MIDI-mappning hittades. Det kan vara ett problem med drivrutinen, eller så kan filen MIDIMAP.CFG vara korrupt eller saknas."
67 "Porten överför data till enheten. Vänta till all data överförts och försök sedan igen."
68 "Den nuvarande MIDI Mapper-installationen refererar till en MIDI-enhet som inte är installerad på systemet."
69 "Den nuvarande MIDI-installationen är skadad. Kopiera den ursprungliga MIDIMAP.CFG till Windows SYSTEM-katalog och försök sedan igen."
70 empty
71 empty
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty