Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "Angivet format stöds inte eller kan inte översättas. Använd funktionen Capabilities för att avgöra vilka format som stöds."
33 "Kan inte utföra denna operation medan mediadata fortfarande spelas. Starta om enheten eller vänta tills data spelats klart."
34 "Wave-huvudet var inte förberett. Använd funktionen Prepare för att förbereda huvudet och försök sedan igen."
35 "Kan inte öppna enheten utan att använda flaggan WAVE_ALLOWSYNC. Använd flaggan och försök igen."
36 empty
37 empty
38 empty
39 empty
40 empty
41 empty
42 empty
43 empty
44 empty
45 empty
46 empty
47 empty