Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
id Swedish (Neutral) English (United States)
336 "Tidsformaten för "song pointer" och SMPTE är ömsesidigt exklusiva. De kan inte användas tillsammans." "The time formats of the "song pointer" and SMPTE are mutually exclusive. You can't use them together."
337 "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again." "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again."
338 "Den angivna MIDI-enheten är inte installerad på systemet. Använd valet Drivers från kontrollpanelen för att installera en MIDI-enhet." "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI device."
339 "Den nuvarande MIDI Mapper-installationen refererar till en MIDI-enhet som inte är installerad på systemet." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
340 "Ett fel inträffade med den angivna porten." "An error occurred with the specified port."
341 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again." "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again."
342 "Ingen aktuell MIDI-port är angiven i systemet." "The system doesn't have a current MIDI port specified."
343 "Systemet har inga installerade MIDI-enheter. Använd valet Drivers från kontrollpanelen för att installera en MIDI-drivrutin." "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI driver."
344 empty empty
345 empty empty
346 "Det finns inget visningsfönster." "There is no display window."
347 "Kunde inte skapa eller använda fönster." "Could not create or use window."
348 "Kan inte läsa angiven fil. Kontrollera att filen fortfarande är kvar, eller kontrollera hårddisken eller nätverksanslutningen." "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or check your disk or network connection."
349 "Kan inte skriva till angiven fil. Kontrollera att du har tillräckligt minne eller är ansluten till nätverket." "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
350 empty empty
351 empty empty