Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 "Wine är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det enligt villkoren i GNU Lesser General Public License som den publicerats av the Free Software Foundation; antingen version 2.1 av licensen, eller (om du så önskar) någon senare version.\n
\n
Wine utges i förhoppningen att det ska komma till nytta, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU Lesser General Public License för fler detaljer.\n
\n
Du bör ha fått ett exemplar av GNU Lesser General Public License tillsammans med Wine; om inte, skriv till: the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Wine-licens"
258 empty
259 empty
260 empty
261 empty
262 empty
263 empty
264 empty
265 empty
266 empty
267 empty
268 empty
269 empty
270 empty
271 empty