Dump of STRINGTABLE #11 (strings 160..175)

STRINGTABLE #11 (strings 160..175)
Compare with English (United States) >>
160 "Kunde inte visa Kör-fönstret (internt fel)"
161 "Kunde inte visa Bläddra-fönstret (internt fel)"
162 "Bläddra"
163 "Programfiler (*.exe)"
164 "Alla filer (*.*)"
165 "Inget Windows-program är inställt för att öppna denna filtyp."
166 "Är du säker du vill ta bort '%1' permanent?"
167 "Är du säker du vill ta bort dessa %1 element permanent?"
168 "Bekräfta borttagning"
169 "Det finns redan en fil i %1.\n
\n
Vill du ersätta den?"
170 "Det finns redan en mapp i %1.\n
\n
Vill du ersätta den?"
171 "Bekräfta överskrivning"
172 empty
173 empty
174 empty
175 empty