Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
Compare with English (United States) >>
1152 "Avpublicerar kvalificerade komponenter"
1153 "Avpublicerar produktfunktioner"
1154 "Avpublicerar produktinformation"
1155 "Avregistrera klasservrar"
1156 "Avregistrerar COM+-program och komponenter"
1157 "Avregistrerar tilläggsservrar"
1158 "Avregistrerar typsnitt"
1159 "Avregistrerar MIME-information"
1160 "Avregistrerar programidentifierare"
1161 "Avregistrerar typbibliotek"
1162 "Uppdaterar miljösträngar"
1163 "Skriver INI-filvärden"
1164 "Skriver systemregistervärden"
1165 empty
1166 empty
1167 empty