Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
Compare with English (United States) >>
1024 empty
1025 "Etiketten är redan definierat"
1026 "Etiketten hittades inte"
1027 empty
1028 empty
1029 "'@end' förväntades"
1030 "Villkorlig kompilering är avslagen"
1031 empty
1032 "'@' förväntades"
1033 empty
1034 empty
1035 empty
1036 empty
1037 empty
1038 empty
1039 empty