Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
id Swedish (Neutral) English (United States)
5008 "Ogiltig tilldelning" "Illegal assignment"
5009 "'|' är odefinierat" "'|' is undefined"
5010 "Booleskt objekt förväntades" "Boolean object expected"
5011 empty empty
5012 "'|' kan inte tas bort" "Cannot delete '|'"
5013 "VBArray-objekt förväntades" "VBArray object expected"
5014 "JScript-objekt förväntades" "JScript object expected"
5015 "Enumerator object expected" "Enumerator object expected"
5016 "Regular Expression object expected" "Regular Expression object expected"
5017 "Syntaxfel i reguljärt uttryck" "Syntax error in regular expression"
5018 empty empty
5019 empty empty
5020 empty empty
5021 empty empty
5022 "Exception thrown and not caught" "Exception thrown and not caught"
5023 empty empty