Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "Verifiering av licensserver"
1121 "Agent för certifikatförfrågningar"
1122 "Smart Card-inloggning"
1123 "Arkivering av privat nyckel"
1124 "Agent för nyckelåterställande"
1125 "Kopiering av e-post från katalogtjänster"
1126 empty
1127 empty
1128 empty
1129 empty
1130 empty
1131 empty
1132 empty
1133 empty
1134 empty
1135 empty