Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
Compare with English (United States) >>
1088 "Certifikat utfärdade av denna rot-certifieringsauktoritet, eller av någon av dess utfärdade certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort detta betrodda rot-certifikat?"
1089 "Certifikat utfärdade av dessa rot-certifieringsauktoriteter, eller av någon av deras utfärdade certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort dessa betrodda rot-certifikat?"
1090 "Programvara signerad av denna utgivare kommer inte längre vara betrodd.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
1091 "Programvara signerad av dessa utgivare kommer inte längre vara betrodd.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
1092 "Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
1093 "Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
1094 "Certifikat"
1095 "<Inget>"
1096 empty
1097 empty
1098 empty
1099 empty
1100 "Säkerställer identiteten av en fjärrdator"
1101 "Bevisar din identitet för en fjärrdator"
1102 "Säkerställer att programvara kommer från ursprunglig utgivare\n
Skyddar programvara från ändring efter utgivning"
1103 "Skyddar e-postmeddelanden"