Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1024 "Enbart kritiska tillägg" "Critical Extensions Only"
1025 "Enbart egenskaper" "Properties Only"
1026 "Version" "Version"
1027 "Serienummer" "Serial number"
1028 "Utfärdare" "Issuer"
1029 "Giltigt från" "Valid from"
1030 "Giltigt till" "Valid to"
1031 "Ämne" "Subject"
1032 "Offentlig nyckel" "Public key"
1033 "%1 (%2!d! bitar)" "%1 (%2!d! bits)"
1034 "SHA1 hash" "SHA1 hash"
1035 "Utökad nyckelanvändning (egenskap)" "Enhanced key usage (property)"
1036 "Vänligt namn" "Friendly name"
1037 "Beskrivning" "Description"
1038 "Certifikatsegenskaper" "Certificate Properties"
1039 "Var god fyll i en OID på formen 1.2.3.4" "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"