Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Guiden för import av certifikat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine kan välja certifikatlagret automatiskt, eller så kan du ange en sökväg för certifikaten.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "Välj certifikatlager &automatiskt", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Placera alla certifikat i följande lager:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "B&läddra...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0