Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Guiden för import av certifikat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Välkommen till guiden för import av certifikat", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Denna guide hjälper dig på att importera certifikat och listor över återkallade och betrodda certifikat.\n
\n
Ett certifikat kan användas för att identifiera dig eller datorn som du kommunicerar med. Det kan även användas för autentisering samt för att signera meddelanden. Certifikatlager är samlingar av certifikat, listor över återkallade certifikat, och listor över betrodda certifikat.\n
\n
Klicka Nästa för att fortsätta.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0