Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
id Slovak (Neutral) English (United States)
32784 "Modifies the value's data" "Modifies the value's data"
32785 "Pridá nový kľúč" "Adds a new key"
32786 "Pridá novú textovú hodnotu" "Adds a new string value"
32787 "Pridá novú binárnu hodnotu" "Adds a new binary value"
32788 "Adds a new 32-bit value" "Adds a new 32-bit value"
32789 "Importovať textový súbor do registrov" "Imports a text file into the registry"
32790 "Exportovať všetky alebo časť registrov do textového súboru" "Exports all or part of the registry to a text file"
32791 empty empty
32792 empty empty
32793 "Vytlačiť všetky alebo časť registrov" "Prints all or part of the registry"
32794 "Opens Registry Editor Help" "Opens Registry Editor Help"
32795 "Displays program information, version number and copyright" "Displays program information, version number and copyright"
32796 empty empty
32797 empty empty
32798 empty empty
32799 empty empty