Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Registry"
32789 "&Importuj súbor registrov..."
32790 "&Exportuj súbor registrov..."
0 SEPARATOR
32793 "&Tlačiť...\tCtrl+P"
0 SEPARATOR
32770 "U&končiť"
0 "&Upraviť"
0 "&Nový"
32785 "&Kľúč"
0 SEPARATOR
32786 "&Reťazcová hodnota"
32787 "&Binárna hodnota"
32788 "&DWORD hodnota"
33100 "&Viac reťazcová hodnota"
33102 "&Expandable String Value"
0 SEPARATOR
32778 "&Zmazať\tDel"
32779 "&Rename\tF2"
0 SEPARATOR
32781 "&Copy Key Name"
0 SEPARATOR
32782 "&Nájdi...\tCtrl+F"
32783 "Nájdi ďa&lšie\tF3"
0 "&Ukáž"
32774 "Status &Bar"
0 SEPARATOR
32775 "Sp&ojiť"
0 SEPARATOR
32776 "&Obnoviť\tF5"
0 "&Obľúbené"
32772 "&Pridať k obľúbeným..."
32773 "&Odstrániť obľúbené..."
0 "&Pomoc"
32794 "&Contents\tF1"
32795 "&O programe Registry Editor"