Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 "Понављај при руковању с упућивачима"
97 "Ограничење чвора упућивача је прекорачено"
98 empty
99 empty
100 empty
101 empty
102 empty
103 empty
104 empty
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty