Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
Compare with English (United States) >>
80 "Остало"
81 "Сервер тренутно не ради"
82 "Локална грешка"
83 "Грешка у кодирању"
84 "Грешка у декодирању"
85 "Време истека"
86 "Непознат идентитет"
87 "Грешка у филтеру"
88 "Корисник је отказан"
89 "Грешка у параметру"
90 "Нема меморије"
91 "Повезивање на LDAP сервер није успело"
92 "Радња није подржана од стране овог издања LDAP протокола"
93 "Наведена контрола није пронађена у поруци"
94 "Нема резултата у поруци"
95 "Више резултата"