Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "Кршење именовања"
65 "Кршење класе објеката"
66 "Није дозвољено на не-листу"
67 "Није дозвољено на RDN-у"
68 "Већ постоји"
69 "Неме класе објеката"
70 "Резултати су превелики"
71 "Утиче на вишеструке алгоритме"
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty