Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Не постоји таква особина"
17 "Неодређена врста"
18 "Неприкладно подударање"
19 "Ограничење кршења"
20 "Особина или вредност постоји"
21 "Неисправна синтакса"
22 empty
23 empty
24 empty
25 empty
26 empty
27 empty
28 empty
29 empty
30 empty
31 empty