Dump of STRINGTABLE #28 (strings 432..447)

STRINGTABLE #28 (strings 432..447)
Compare with English (United States) >>
432 empty
433 empty
434 empty
435 empty
436 empty
437 empty
438 "Објекат не подржава ово својство или методу"
439 empty
440 empty
441 empty
442 empty
443 empty
444 empty
445 "Објекат не подржава ову радњу"
446 empty
447 empty