Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "Ne postoji takav objekat"
33 "Problem u pseudonimu"
34 "Neispravna DN sintaksa"
35 "je list"
36 "Problem u deferenciranju pseudonima"
37 empty
38 empty
39 empty
40 empty
41 empty
42 empty
43 empty
44 empty
45 empty
46 empty
47 empty