Dump of MENU #1000

MENU #1000
Compare with English (United States) >>
0 "&Datoteka"
0 "&Novo"
275 "&Prozor"
256 "&Otvori..."
257 "&Sačuvaj"
258 "Sačuvaj &kao..."
0 SEPARATOR
259 "Format &štampe..."
260 "&Štampaj..."
277 "Print previe&w"
0 SEPARATOR
262 "&Svojstva"
278 "&Zatvori"
0 "&Prikaz"
0 "&Alatnice"
1300 "&Standardna traka"
1301 "&Traka za navigaciju"
0 "&Omiljeno"
1200 "&Dodaj u omiljene..."
0 SEPARATOR
0 "&Pomoć"
336 "&About Internet Explorer"