Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Da"
1217 "Ne"
1218 "Izvoz je bio uspješan."
1219 "Neuspješan izvoz."
1220 "Izvoz privatnog ključa"
1221 "Certifikat sadrži privatan ključ koji može biti izvezen zajedno s certifikatom."
1222 "Unesite lozinku"
1223 "Možete lozinkom zaštiti privatni ključ."
1224 "Lozinke se ne poklapaju."
1225 "Napomena: Privatan ključ za ovaj certifikat se nije mogao otvoriti."
1226 "Napomena: Privatan ključ za ovaj certifikat se ne može izvesti."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty