Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 "Acest program este un software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica respectând termenii GNU Lesser Public License așa cum este publicată de către Free Software Foundation; fie versiunea 2.1 a Licenței, fie (la alegere) orice versiune mai recentă.\n
\n
Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați GNU Lesser Public License pentru mai multe detalii.\n
\n
Ar fi trebuit să primiți o copie a GNU Lesser Public License împreună cu acest program; dacă nu, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Licența Wine"
258 empty
259 empty
260 empty
261 empty
262 empty
263 empty
264 empty
265 empty
266 empty
267 empty
268 empty
269 empty
270 empty
271 empty