Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Programminnstillinger", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Wine kan etterligne forskjellige Windows-versjoner for hvert program. Denne fanen er koblet med bibliotek- og grafikkfanene, sånn at du kan endre innstillinger for hele systemet eller enkelte programmer der også.", 65535, 130, 0x50020000, 15, 15, 227, 45, 0x0
    CONTROL "", 1200, "SysListView32", 0x5081000f, 15, 60, 230, 110, 0x0
    CONTROL "Legg til progr&am...", 1201, 128, 0x50010000, 15, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "Fje&rn program", 1202, 128, 0x50010000, 133, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "&Windows-versjon:", 65535, 130, 0x50020000, 17, 196, 80, 8, 0x0
    CONTROL "", 1012, 133, 0x50210003, 100, 194, 145, 56, 0x0