Dump of MENU #3

MENU #3
Compare with English (United States) >>
0 "&Fil"
100 "&Bind til fil..."
101 "&Vis TypeLib..."
0 SEPARATOR
102 "&Systemoppsett"
103 "Kjø&r registerredigerer"
0 SEPARATOR
104 "&Avslutt"
0 "&Objekt"
0 "&CoCreateInstance-flagg"
130 "Tjener &i prosessen"
131 "&Håndterer i prosessen"
132 "&Lokal tjener"
133 "Ekste&rn tjener"
0 SEPARATOR
110 "Vis &type-informasjon"
0 SEPARATOR
111 "Opprett &instans"
112 "&Opprett instans på..."
113 "&Slipp instans"
0 SEPARATOR
114 "Kopier C&LSID til utklippstavlen"
115 "Kopier &HTML-objektlapp til utklippstavlen"
0 SEPARATOR
116 "&Vis"
0 "&Vis"
120 "&Ekspertmodus"
0 SEPARATOR
121 "Skjult&e komponentkategorier"
0 SEPARATOR
122 "Verk&tøylinje"
123 "&Statuslinje"
0 SEPARATOR
124 "Oppdate&r\tF5"
0 "&Hjelp"
125 "&Om OleView"