Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
Compare with English (United States) >>
80 "Annen"
81 "Tjener nede"
82 "Lokal feil"
83 "Kodingsfeil"
84 "Dekodingsfeil"
85 "Tidsavbrudd"
86 "Ukjent autentisering"
87 "Filterfeil"
88 "Bruker avbrøt"
89 "Parameterfeil"
90 "Intet minne"
91 "Kan ikke koble til LDAP-tjeneren"
92 "Operasjonen støttes ikke av denne versjonen av LDAP-protokollen"
93 "Den oppgitte kontrolleren ble ikke funnet i meldingen"
94 "Ingen resultater i melding"
95 "Flere resultater returnert"