Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "Navngivingsovertredelse"
65 "Objektklasseovertredelse"
66 "Ikke tillatt på ikke-blad"
67 "Ikke tillatt på RDN"
68 "Finnes allerede"
69 "Ingen objektklassemodifiserere"
70 "Resultatene er for store"
71 "Berører flere DSA'er"
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty