Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Suksess"
1 "Operasjonsfeil"
2 "Protokollfeil"
3 "Tidsbegrensning overskredet"
4 "Størrelsesbegrensing overskredet"
5 "Sammenlikne usann"
6 "Sammenlikne sann"
7 "Autentiseringsmetoden støttes ikke"
8 "Sterk autentisering kreves"
9 "Henvisning (v2)"
10 "Henvisning"
11 "Administrasjonsbegrensing overskredet"
12 "Kritisk utvidelse utilgjengelig"
13 "Krever konfidensialitet"
14 "SASL binding pågår"
15 empty