Dump of STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)

STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1280 "Lokal nettverksforbindelse" "LAN Connection"
1281 "Sertifikatet er utstedt av en ukjent eller ubetrodd utgiver." "The certificate is issued by an unknown or untrusted publisher."
1282 "Datoen på sertifikatet er ugydlig." "The date on the certificate is invalid."
1283 "Navnet på sertifikatet samsvarer ikke med siden." "The name on the certificate does not match the site."
1284 "Det er minst ett uspesifisert sikkerhetsproblem med dette sertifikatet." "There is at least one unspecified security problem with this certificate."
1285 "Emne" "Subject"
1286 "Utsteder" "Issuer"
1287 "Effective Date" "Effective Date"
1288 "Utløpsdato" "Expiration Date"
1289 "Security Protocol" "Security Protocol"
1290 "Signature Type" "Signature Type"
1291 "Encryption Type" "Encryption Type"
1292 "Privacy Strength" "Privacy Strength"
1293 "Høy" "High"
1294 "Lav" "Low"
1295 "bits" "bits"